Jak Usuwac Gry Na Ps5
Konsole

Jak usuwać gry na PS5?

Wprowadzenie

Konsola PlayStation 5 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych platform do gier na rynku. Zawiera ona szereg funkcji, które umożliwiają graczom tworzenie i przechowywanie wielu gier. Jednak czasami może być konieczne usunięcie gry z konsoli PS5. W tym artykule omówimy, jak usunąć gry z PS5.

Usuwanie gier z dysku twardego

Jeśli chcesz usunąć grę z dysku twardego PS5, musisz najpierw otworzyć menu główne. Następnie przejdź do sekcji „Gry” i wybierz grę, którą chcesz usunąć. Po wybraniu gry pojawi się okno informacyjne, w którym będzie można wybrać opcję „Usuń”. Wybierz tę opcję, a gra zostanie usunięta z dysku twardego.

Usuwanie gier ze sklepu PlayStation Store

Jeśli masz grę pobraną ze sklepu PlayStation Store, możesz ją również usunąć. Aby to zrobić, musisz najpierw otworzyć sklep PlayStation Store i przejść do sekcji „Moje gry”. Następnie wybierz grę, którą chcesz usunąć, a pojawi się okno informacyjne. Wybierz opcję „Usuń” i gra zostanie usunięta ze sklepu PlayStation Store.

Usuwanie danych gry

Czasami możesz chcieć usunąć dane gry bez usuwania samej gry. Aby to zrobić, musisz najpierw otworzyć menu główne i przejść do sekcji „Gry”. Następnie wybierz grę, którą chcesz usunąć dane i pojawi się okno informacyjne. Wybierz opcję „Usuń dane” i dane te zostaną usunięte.

Podsumowanie

Usunięcie gry lub jej danych z konsoli PS5 jest proste i łatwe do wykonania. Najważniejsze jest to, aby upewnić się, że masz odpowiedni dostep do menu głównego i sekcji „Gry” lub „Moje gry” w sklepie PlayStation Store.