Jak Wpisywac Wspolrzedne W Google Maps
Google

Jak wpisywać współrzędne w Google Maps?

Czym są współrzędne?

Współrzędne to dane geograficzne, które określają pozycję na Ziemi. Są one używane do identyfikacji miejsca na mapie. Współrzędne składają się z dwóch części: szerokości i długości geograficznej. Szerokość geograficzna jest odcinkiem równoleżnikowym, a długość geograficzna jest odcinkiem poziomym.

Współrzędne mogą być wyrażone w różnych formatach, takich jak stopnie, minuty i sekundy lub stopnie dziesiętne. Najczęściej używanym formatem jest ten ostatni.

Jak wpisać współrzędne w Google Maps?

Aby wpisać współrzędne w Google Maps, należy najpierw otworzyć stronę internetową Google Maps. Następnie należy kliknąć przycisk „Szukaj” i wpisać adres lub nazwę miejsca, które chcesz zobaczyć na mapie. Po znalezieniu miejsca możesz kliknąć przycisk „Ustawienia” i wybrać opcję „Współrzędne”.

Po wybraniu tej opcji będzie można wprowadzić szerokość i długość geograficzną miejsca, które chcesz zobaczyć na mapie. Po podaniu tych informacji możesz kliknąć przycisk „Zatwierdź”, aby zobaczyć miejsce na mapie.

Jak sprawdzić swoje obecne położenie?

Jeśli chcesz sprawdzić swoje obecne położenie, możesz to zrobić za pomocą funkcji Śledzenia GPS w Google Maps. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz najpierw upewnić się, że Twoje urządzenie ma aktywne położenie GPS. Następnie musisz otworzyć aplikację Google Maps i dotknij ikony trzech poziomych linii (menu) u góry ekranu.

Po dotknięciu tego menu będzie widoczna opcja „Twoje położenie”. Po jej dotknięciu Twoje obecne położenie będzie widoczne na mapie.

Jak ustawić punkt orientacyjny?

Punkt orientacyjny to punkt na mapie, do którego możesz wracać bez potrzeby ponownego wyszukiwania go. Aby ustawić punkt orientacyjny, musisz najpierw otworzyć aplikację Google Maps i dotknij ikony trzech poziomych linii (menu) u góry ekranu.

ZOBACZ TAKŻE:  Jak przywrócić przycisk Home w Google Chrome?

Po dotknięciu tego menu bardzo ważne jest aby dotknij opcji „Ustaw punkt orientacyjny”. Po jej dotknięciu będzie można określić miejsce, do którego chcesz wracać oraz określić jego nazwę.

Jak ustawić trasę?

Aby ustawić trasę między dwoma miejscami na mapie Google Maps, musisz najpierw otworzyć aplikację Google Maps i dotknij ikony trzech poziomych linii (menu) u góry ekranu.

Po dotknięciu tego menu bardzo ważne jest aby dotknąć opcji „Trasa”. Po jej dotknięciu będzie można określić startowy punkt trasy oraz cel trasy. Możesz również określić rodzaj transportu (samochodem, pieszo lub rowerem).